NaStyku.pl

Śmieci z zagranicy miały trafić na polskie składowiska

W lipcu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dwa transporty śmieci z zagranicy, które miały trafić na polskie składowiska. Ciężarówki przyjechały do Polski z Niemiec i Czech.
Śmieci komunalne z Niemiec i Czech miały trafić na polskie składowiska / fot. KAS
Śmieci komunalne z Niemiec i Czech miały trafić na polskie składowiska / fot. KAS

Nieposegregowane śmieci z Niemiec

Pierwszy transport nielegalnych odpadów komunalnych funkcjonariusze Działu Realizacji Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali na autostradzie A4 w rejonie Jędrzychowic. 24 tony pochodzących z Niemiec śmieci miało trafić do firmy z województwa śląskiego, gdzie miały zostać zutylizowane. Jednak po dokonaniu rewizji towaru mundurowi nabrali wątpliwości co do rodzaju przewożonych odpadów oraz przedłożonych przez kierowcę dokumentów.

Na naczepie znajdowały się bowiem rozdrobnione i nieposortowane, wymieszane: tekstylia, tworzywa sztuczne, papier i tworzywa gumowe. Ładunek miał intensywny, nieprzyjemny zapach. Sporządzono dokumentację fotograficzną „towaru” i zwrócono się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – delegatura w Jeleniej Górze o wydanie opinii w tej sprawie. WIOŚ wydał decyzję uznającą przedmiotowy przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów na podstawie rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów – informuje Marta Tarnowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Kierowcę ukarano mandatem karnym, a towar wraz z ciężarówką zabezpieczono na parkingu. Sprawę prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

Zatrzymano transport odpadów komunalnych z Czech

Kolejny transport zatrzymano w okolicy byłego przejścia granicznego w Jakuszycach. Miejscem docelowym przewozu 8 ton śmieci pochodzących z Czech było województwo mazowieckie. Na naczepie znajdowały się odpady w postaci plastikowych butelek typu PET. Kierowca nie okazał stosownych dokumentów i pozwoleń na transport, dlatego funkcjonariusze KAS zwrócili się z wnioskiem do WIOŚ o wydanie opinii. Sprawa jest w toku.

Co grozi za międzynarodowy nielegalny transport śmieci?

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przypomina, że na mocy ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada:

  • na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50.000 do 300.000 zł;
  • na wysyłającego odpady bez dokonania zgłoszenia, jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1013/2006, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50.000 do 300.000 zł;
  • a wysyłającego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50.000 do 300.000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie, dokonał wysyłki odpadów:

- bez zgody zainteresowanych właściwych organów;

- gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa;

- w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem określonym w dokumencie zgłoszenia transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IA do rozporządzenia nr 1013/2006, lub w dokumencie przesyłania dotyczącym transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IB do rozporządzenia nr 1013/2006;

  • na odbiorcę odpadów sprowadzonych nielegalnie, który nie zastosował się do postanowienia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 (zobowiązanie odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie do określonego sposobu postępowania z tymi odpadami, do czasu zakończenia procedur określonych w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006 lub do czasu wydania decyzji, o której mowa w art. 26), w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 25.000 do 150.000 zł.

Oprócz administracyjnych kar pieniężnych oraz grzywien za wykroczenia, za nielegalne przemieszczanie odpadów może również grozić odpowiedzialność karna przewidziana w art. 183 § 4 i 5 Kodeksu karnego.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Funkcjonariusze straży granicznej patrolujący "zieloną granicę" / fot. NOSG

Nielegalnie przez zieloną granicę

Na granicy
piątek, 29 maja 2020, 12:39
Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali 33 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę z Czechami.

Zobacz również